Technologia

Workspace of the future – are you Digital?

To, że żyjemy w świecie cyfrowej rewolucji nie jest już mitem czy sloganem reklamowym, ale stało się faktem i wyzwaniem, z którym muszą zmierzyć się organizacje.

Według raportu przygotowanego przez Hoootsuite i We Are Social, w styczniu 2017 roku 72% populacji Polski to użytkownicy Internetu, o 9% więcej niż w roku ubiegłym. 31% społeczeństwa korzysta aktywnie z mediów społecznościowych poprzez smartfony i tutaj najbardziej widać rozwój cyfryzacji, bo wartość ta wzrosła o 20% w porównaniu ze styczniem 2016 roku. Średnio spędzamy dziennie 5h43 min korzystając z Internetu przez komputer lub tablet, a przez telefon 1h 33 min. Przeciętny Polak jest więc każdego dnia online przez ponad 7 godzin, z czego prawie dwie przeznacza na media społecznościowe. Najpopularniejsze serwisy to Youtube i facebook – korzystanie z nich deklaruje 6 na 10 użytkowników Internetu.

Szeroki dostęp do Internetu i rozwój technologii cyfrowych zmienia też nasze nawyki zakupowe i wpływa na procesy podejmowania decyzji. Coraz częściej robimy zakupy w sieci, zarówno produktów, jak i usług. Wcześniej korzystamy z zasobów Internetu, aby zebrać opinie i jeśli potem wybieramy się do sklepu stacjonarnego, to decyzja zakupowa została już podjęta i udajemy się tam jedynie po to, aby finalizować transakcję.

Zachodzące zmiany mają ogromny wpływ również na procesy rekrutacji. Przede wszystkim warto uzmysłowić sobie, że zarówno pracownicy, jak i kandydaci bardzo często na co dzień wykorzystują więcej aplikacji i nowoczesnych technologii, niż pracodawcy oferują im jako benefit. I to pierwsze wyzwanie, któremu należy sprostać, choć często niedoceniane. Firmy, które pozycjonują się dla swoich klientów jako ikony mobilności i technologicznej innowacyjności, bardzo często zapominają o tym, aby takie środowisko pracy zapewnić też swoim pracownikom.

Drugim wyzwaniem w cyfrowej transformacji organizacji jest znalezienie odpowiednich talentów, których kompetencje odpowiadają danemu etapowi transformacji cyfrowej, na której znajduje się firma i którzy będą potrafili przeprowadzić organizację na kolejny etap rozwoju. Niezależnie od tego, jakie są główne czynniki transformacji technologicznej w danej firmie, jest jedna kluczowa rzecz, która pozostaje wspólna dla wszystkich – efektywna zmiana dokonuje się przy udziale ludzi, wyposażonych w odpowiednie kompetencje, umiejętności i postawy, a nie jedynie dzięki wdrożonej technologii.

Cyfrowa rewolucja postępuje i coraz głębiej wchodzi w nasze codzienne życie. Przyglądając się temu, jak wpływa na rozwój organizacji, można wyodrębnić i zdefiniować kilka następujących po sobie faz:

1. Rozwój – organizacja poszukuje możliwości na wdrożenie i zwiększone użycie technologii cyfrowych, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej strategii i modelu biznesowego w niezmienionej formie. To punkt startowy, w którym firmy najczęściej skupiają się na podniesieniu efektywności w obszarze pozytywnych doświadczeń klientów.

2. Dojrzewanie – drugi etap, kiedy to technologia staje się podwaliną dla strategii, a nie tylko jednym z jej elementów. Charakterystyczne dla tej fazy jest stawianie klienta w centrum, co wiąże się często ze zmianą kultury organizacyjnej i mentalną transformacją pracowników. Organizacje są na tym etapie dużo bardziej skłonne do podejmowania ryzyka i poszukiwania innowacji. Wzrasta znaczenie interdyscyplinarnej współpracy między – zespołowej.

3. Optymalizacja – kiedy technologia staje się strategią firmy. To często wiąże się ze zmianą profilu organizacji, wdrożeniem innowacji, która zmienia jej charakter. Nie każda firma świadomie decyduje się na wejście w ten etap cyfrowej transformacji.

Każdy z etapów cyfrowej transformacji niesie ze sobą zupełnie inne wyzwania i wymaga za każdym razem zmiany środowiska pracy, struktury organizacyjnej i kompetencji. Ale przede wszystkim wymaga, aby mieć w zespole odpowiednie osoby. Talenty, których kompetencje pozwolą organizacji płynnie przejść przez tą cyfrową podróż.

Spread the love

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *